Skontaktuj

się z Nami

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Jesteś zainteresowany współpracą?

Rozumiemy znaczenie gospodarowania odpadami w sposób odpowiedzialny i zrównoważony. Wierzymy, że pracując razem, możemy mieć pozytywny wpływ na nasze społeczności i środowisko. Naszym celem jest dostarczenie Państwu informacji i wsparcia potrzebnego do podejmowania świadomych decyzji dotyczących zarządzania odpadami.

BIURO ZARZĄDU / BIURO HANDLOWE

GREEN RECOVERY Organizacja Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego i Organizacja Odzysku Opakowań S.A.
Wszemirów 115, 55-110 Prusice

NIP 8961621150
KRS 0001022377
REGON 524171463
BDO 000594519

Kapitał zakładowy – 5.000.000,00 zł

ZARZĄD

Michał Kusz – Prezes Zarządu
Marzena Zawalich – Wiceprezes Zarządu

BIURO HANDLOWE

GREEN RECOVERY Organizacja Odzysku
al. Wojska Polskiego 86, 70-482 Szczecin

Natalia Nowak
Pełnomocnik ds. SZŚ / Key Account Manager

Adrian Silkowski
Dyrektor Handlowy

Łukasz Jurczyński
Prokurent

OTRZYMAJ DOPASOWANĄ OFERTĘ

Wypełnij formularz i otrzymaj ofertę!

Biuro Zarządu,
Biuro Handlowe,
Battery Recycling Park / Zakład Przetwarzania

Wastes Service Group Sp. z o.o. Sp. k.
Wilczycka 14,
55-093 Kiełczów

kliknij lub zeskanuj kod QR i dowiedz się więcej o naszych spółkach