Preparaty

smarowe

oleje i opony

OFERTA

Preparaty smarowe, oleje i opony

Przedsiębiorcy wprowadzający na rynek produkty są zobowiązani do spełnienia ustawowych poziomów odzysku recyklingu, zgodnie z ustawą z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej.

WIEDZA

Rodzaje produktów

OPONY

OLEJE

PREPARATY SMAROWE

Wskazane w załączniku 4a do ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej.

KORZYŚCI

Podczas współpracy zapewniamy

zapewnienie ustawowych poziomów recyklingu

1.

sprawozdawczość w obszarze objętym umową

2.

wsparcie ekspertów z branży

3.

cykliczne szkolenia z obszarów związanych z szeroko pojętą ochroną środowiska

4.